Zwrot towaru


Zwrot


Reklamacje.

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pod adresem info@toma.net.pl .

 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 3. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
  W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu:

  TOMA P.P.H.U.  z siedzibą w Radomiu, ul. Mazowieckiego 7 G , 26-600 Radom

  Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie wpłaty lub dowód zakupu z opisem reklamacji.

 4. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w czytelnie wypełnione oświadczenie na adres: TOMA P.P.H.U., ul. Mazowieckiego 7 G , 26-600 Radom
   lub e-mail  info@toma.net.pl, oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

 2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 3. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

  a. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  b. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  c. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wykonana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  d. w przypadku zakupów w celu bezpośrednio związanym z działalnością gospodarczą.

 4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie
  z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

Najlepsze buciki dla Twojej pociechy